Watt Analytics GmbH

Energetický manažment pre elektrinu

Watt Analytics optimalizuje správu spotreby elektrickej energie.

Vyberte si jeden zo štyroch balíkov a optimalizujte správu spotreby elektrickej energie.

watt analytics

Balík 1 - Softvér a aplikácia

Softvér Watt Analytics

  • Podmienka: Je nutné mať nainštalovaný kompatibilný inteligentný merač energie.
  • Komplexná škála funkcií od komunity Watt Analytics.

Bezplatná registrácia a stiahnutie aplikácie

iWattMeter

Balík 2 - Analýza spotreby

Softvér Watt Analytics + inteligentný merač iWattMeter + inštalácia zariadenia iWattMeter (ak sa vyžaduje)

  • Analýza a optimalizácia vašich energetických potrieb.
  • Komplexná škála funkcií od komunity Watt Analytics.
iWattMeter:
165,- €
Inštalácia:
99,- €

vrátane DPH

Bez 10,- EUR poštovné

SmartPI

Balík 3 - Kontrola Fotovoltiky

Softvér Watt Analytics + inteligentný merač SmartPI + inštalácia zariadenia SmartPI (ak sa vyžaduje)

  • Optimalizácia výroby elektrickej energie.
  • Komplexná škála funkcií od komunity Watt Analytics.
SmartPI:
255,- €
Inštalácia:
99,- €

vrátane DPH

Bez 10,- EUR poštovné

Watt Analytics pre podniky

Balík 4 - Spoločnosti

Individuálne služby analýzy a optimalizácie pre spoločnosti.

  • Realizácia individuálneho projektu analýzy alebo optimalizácie.
  • Vrátane potrebných meracích zariadení.
  • Vrátane licencie na komerčné použitie softvéru Watt Analytics.

Cena podľa dohody